EĞİTİMİN TANITIMI VE AMACI

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri, danışanların kişilik özelliklerini, psikopatolojilerini ve psikopatoloji düzeylerini belirmeye yardımcı olan ülkemizde ve dünyada en sık kullanılan, geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış testlerin başında gelmektedir. Yetişkinlere yönelik bir test olan MMPI, hastanelerde, adalet bakanlığında, danışmanlık merkezlerinde ve birçok kurumda psikopatolojileri ve psikopatolojilerin şiddetini belirlemeye, tanı koymaya, danışmanlık ve terapi sürecine yön vermeye yardımcı olarak kullanılmaktadır. Bu eğitimde MMPI ile ilgili gerekli teorik bilgilin verilmesinin ardından katılımcılara MMPI testini etkin bir şekilde uygulama, yorumlama ve raporlama konusunda uzmanlık kazandırılması hedeflenmektedir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ
1.Minesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri’nin (MMPI) teorik ve kuramsal içeriği;
 • MMPI’ın geliştirilme amacı ve süreci; psikometrik özelliklerinin aktarımı
 • MMPI’ın avantaj ve sınırlılıklarının vurgulanması
 • Türkiye standardizasyon çalışmasının aktarımı
 • MMPI 2’ ye neden ihtiyaç duyulduğunun aktarımı
2.MMPI’ın Uygulanması
 • Testin uygulanmasına dikkat edilmesi gereken noktalar (kimlere uygulanacağı, hangi fiziksel koşullarda uygulanacağı, kimlere uygulanamayacağı)
 • Test görüşmesinde ve test sürecinde dikkat edilmesi gerekenler
 • Gözlemlerin nasıl yorumlanacağı
3.Minnesota Çok Yönlü kişilik Envanteri (MMPI) :
 • Geçerlilik ve klinik alt ölçeklerin tanıtılması
 • İkili Yükselme Tiplerinin belirlenmesi
 • Konfigürasyonların belirlenmesi ve yorumlanması
 • Sınırda profiller
 • İntihar, alkolizm, acting out davranışlarının belirlenmesi
 • Psikotik ve nevrotik profillerin incelenmesi
 • Geçersiz profil örnekleri
4.MMPI’ın Yorumlanması
 • MMPI profilinin nasıl çıkarılacağı ve nelere dikkat edileceği
 • Bilgisayarda hesaplama, Bilgisayar programının nasıl kullanılacağı
 • Örnek cevap anahtarı üzerinden uygulamalı olarak profil oluşturulması
 • Örnek profiller üzerinden geçerlik alt ölçeklerini tek tek ve bütünü ile ele alma
 • Klinik alt ölçeklerde yükselen ve alçalan ölçekleri yorumlama
 • Danışanın uyum düzeyinin belirlenmesi
 • İkili, üçlü yükselmeleri yorumlama
 • Geçerlik ve klinik alt ölçeklerdeki spesifik örüntüleri ele alma
 • Geçerlik ve klinik alt ölçek bulgularını birlikte ele alarak profili bütünü ile yorumlama
5.Profilin Raporlaştırılması
 • Raporlaştırmada dikkat edilmesi gereken noktalar
 • Klinik gözlem ile MMPI profilinin bütünleştirilmesi
 • Hangi bilgilerin nasıl kullanılacağı, bu bilgilerin nasıl ifade edileceği
 • Profilde belirlenen bulguların yazılı rapora dönüştürülmesi
 • Örnek raporlar üzerinde çalışma ve örnek raporların verilmesi

Eğitimin son kısmında katılımcılar ile karşılıklı fikir alışverişi yapılarak, zor profillerin nasıl yorumlanacağı ve nasıl raporlanacağı konusunda vaka analizleri yapılacaktır. Bu sayede eğitim bittikten sonra katılımcılara her türlü vaka ile ilgili birçok örnek profil ve rapor gösterilerek yetkinlik kazandırılacaktır.

Eğitimlerimizde süpervizyon desteği ücretsiz ve sınırsızdır. Tüm katılımcılar diledikleri ve ihtiyaç duydukları zaman hem bireysel hem grup olarak süpervizyon alabilirler.

Kesin Kayıt Yaptırmak İsteyenler:

Katılımcıların, eğitime katılmak için  eğitimlerimiz bölümünden başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

Başvuru formunun doldurulmasının ardından ödeme bilgileri mail ile gönderilecektir. Ön kayıt bedelini havale etmeniz durumunda kaydınız kesinleştirilecektir.

*Kesin kayıt yaptıran, öğrenci katılımcıların öğrenci belgelerinin , mezun katılımcıların ise diplomalarının fotokopileri veya e-posta yoluyla pdf’leri istenmektedir.  

** Eğitim tarihinden 1 hafta önce yapılan iptallerde ön kayıt ücreti iade edilmemektedir.  

***Materyaller ve rapor örnekleri ücretsiz verilecektir ve online olarak mail atılacaktır.

Ücret 500 ₺
Eğitmen Klinik Psikolog Akın Kongur
Tarih ve Saat 25-26 EYLÜL / 11.00 – 17.00
Eğitim Yeri Zoom Meeting
Katılımcı Özellikleri Eğitime yalnız psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü mezunları ile 3. ve 4. sınıf öğrencileri katılabilir.
Sertifikasyon Eğitim sonrasında katılımcılara Psikoloji Akademisi ve TORUSAD onaylı “Uygulayıcı Sertifikası” düzenlenecektir.

BAŞVUR