Şu an yaşadıklarımız bize hala yüzyıllar öncesinde yaşanan şeylerin mirası. İyi ya da kötü olarak ayırdığımız ve adlandırdığımız şeylerin sorumluluğunu taşıyoruz. Bizler yeni çözümler bulmanın yanında, kadın ve erkek, fail ve mağdur, güç ve güçsüzlük arasındaki kutupları yeni bir bakış açısıyla anlamak durumundayız. Gerçeği olduğu gibi görebilmek cinneti ortadan kaldırır ve iyileşmenin başlaması için zemin hazırlanır.

Her aile kuşaklar boyu süre gelen yapı itibariyle bir sistem oluşturur ve birey anne karnında filizlenmesinden itibaren  bu sistemin ayrılmaz bir parçası haline gelir.  Aile içindeki yasalar söz konusu olduğunda temel yönelim, dengenin sağlanması ve sistemin tüm elemanlarını dahil edilmesi yönündedir. Bu yönelim sonucunda, kurallar her ihlal edildiğinde, aile bireyleri ve gelecek kuşaktan bireyler bu yükü taşıyacak yada bu enerjiye dolanık hale gelecektirler, bir grubun bütünlüğünü korumak için her bireyin hatırlanması gereği, daha sonra gelen kişinin dışlanmış kişiyi temsil etmesini talep edebilir. Bu tür özdeşleşmeler, bireyin o an ki yaşam koşulları ile açıklanamayacak, sıra dışı yoğunlukta duygu ve davranışlar sergilemesine neden olur ve sistem kendince hatayı telafi etmiş ve kör bir adalet sağlamış olur.

Aile sistemi içerisinde, ilişkilerde sorunlara yol açan diğer önemli bir dinamik;  doğal yönelimin kesintiye uğramasıdır, küçük çocuğun sevdiği birine (anne,baba,kardeş…) yönelmesi ölüm, hastalık ya da başka koşullar nedeniyle kesintiye uğramışsa, bu engellenmiş yönelime; incinme,reddetme, umutsuzluk, nefret, boyun eğme, acı gibi güçlü duygular eşlik edecektir. Küçük çocuklar, sevdikleri kişiye ulaşamadıklarında, kendilerini geri çevrilmiş ve kusurluymuş gibi algılarlar. Böylece bu yönelime son verirler. İlerde böyle kişiler, ne zaman başka birine yönelmek isteseler, yaralanmış olduklarının anısı, bilinçdışı bir şekilde ortaya çıkarak yönelimlerini kesintiye uğratır ve aynı eski incinmeyle tepki verirler.

Klasik aile konstelasyon yönteminin ilk aşaması, aileye toplu bir bakıştır. Aileye dahil olan, yani danışanı aile sisteminde etkileyen herkes belirlenir . Terapist; geniş ailede ölüm, intihar, ayrılık,boşanma, kaza, sakatlık ve yokluk gibi sistemde dolanıklık oluşturabilecek olayları sorar, cevapların net olması ve ayrıntı içermemesi için danışanı yönlendirir. Daha sonra danışan, kendisini ve konuyla ilgili öneme sahip diğer aile üyelerini temsil edecek kişileri grup içersinden seçer. Aile konstelasyon çalışması üç aşamada gelişir ve aile sistemine ilişkin, sırayla, iki içsel resim yaratır:

* Yıkıcı dinamiklerin su yüzüne çıktığı resim,

* Denge, yerini bulma duygusu ile sisteme nefes aldıran çözüm resmi.

Grup 10 kişi ile sınırlıdır. Kapalı gruptur. Katılım önceliği kesin kaydınız gerçekleştiren ilk 10 kişiye aittir.

Ücret 400 ₺
Eğitmen Yrd. Doç. Dr. Itır Tarı Cömert
Eğitim Tarihi ve Saati 1-8-15-22 Ekim 2018 / 18.30 – 21.30
Eğitim Yeri Teşvikiye Mah. Büyük Çiftlik Sk. No.3/1   Şişli, İstanbul
Katılımcı Özellikleri Eğitime yalnız psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü mezunları ile 3. ve 4. sınıf öğrencileri katılabilir.
Sertifikasyon Eğitim sonrasında katılımcılara Psikoloji Akademisi ve TORUSAD onaylı “Uygulayıcı Sertifikası” düzenlenecektir.