BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ SÜPERVİZYONU

Süpervizyonun amacı ve yararları;

Süpervizyon, özellikle ruh sağlığı alanında çalışan ve çalışmaya yeni başlayan kişiler için mesleki yeterliliklerini arttırma, klinik becerilerini ve tecrübelerini geliştirme konusunda önem arz etmektedir. Özellikle yeni mezun kişilerin danışanlarını nasıl formüle ettiği, danışanlarına ne tür soruları sorduğu, danışanlarına hangi tür teknikleri uyguladığı, terapi süreci içerisinde nerelerde zorlandığı gibi konularda, deneyimli ve alanında uzman bir kişi tarafından gözlemlenmesi kişinin mesleki yetkinliğine önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda süpervizyon süreci bir terapistin mesleki becerilerini geliştirdiği ve yetkinlik kazandırdığı gibi süpervizyon süreci içerisinde kişinin bilgi ve becerisini nasıl kullandığı konusunda kişiye farkındalık kazandırarak kişisel gelişimine de katkı sağlayacaktır.

Süpervizyon eğitimi 5 kişilik gruplar halinde gerçekleşecektir. Bunun amacı katılımcıların yalnız kendi vakaları hakkında değil faklı vakalar hakkında da deneyim ve tecrübe kazanması, farklı vakalara nasıl yaklaşılacağını, ne tür soruların sorulacağını, hangi tekniklerin kullanılacağını öğrenmesidir.

Katılım şartları;
  • Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini tamamlamış olmak
  • Aktif olarak danışan görüyor olmak (Süpervizyona getirmek için 2 danışanın bulunması, bir danışan da yedek olması tercih sebebidir.)
Süpervizyon içeriği;
  • Süpervizyon grupları ayda bir toplanmaktadır ve toplam 2.30 saat sürmektedir. 
  • Süpervizyon sertifikası almak için 100 saati doldurmanız gerekmektedir. 100 saatlik süpervizyon süresini en az 12 ay içerisinde tamamlamalısınız. 
  • Süpervizyon sürecinde danışanlardan onam alınması gerekmektedir.
  • Süpervizyona başlarken katılımcılardan 3 basamaklı ve 7 basamaklı olgu formülasyonu istenmektedir. (Formlar sizlere süpervizyona başlamadan önce gönderilecektir.)
  • Süpervizyonlar Zoom Meeting uygulaması üzerinden online formatta gerçekleşecektir.

Kesin Kayıt Yaptırmak İsteyenler:

Katılımcıların, eğitime katılmak için  eğitimlerimiz bölümünden başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

Ücret Oturum başı 250 ₺
Eğitmen Doç. Dr. Itır Tarı Cömert
Tarih ve Saat 6 NİSAN
*Kalan süpervizyon tarihleri Ocak ayından sonra belirlenecektir.
Katılımcı Özellikleri Eğitime yalnız Bilişsel davranışçı Terapi eğitimi almış ve aktif olarak danışan gören psikolog ve psikolojik danışmanlar katılabilir.
Sertifikasyon Eğitim sonrasında katılımcılara Psikoloji Akademisi ve TORUSAD onaylı “Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyonu Katılımcı Belgesi” düzenlenecektir.

BAŞVUR