Balıkesir RAM Personeline Yönelik Eğitim Tamamlandı

AGTE ile Erken Tanılama Teknikleri Eğitimi 24-28 Eylül 2018 tarihleri arasında Uzm. Psk. Pınar Gümüş Sarı ve Uzm. Psk. Merve Karaburun tarafından gerçekleştirilmiştir. Küçük Adımlar Eğitim Programı 0-4 yaş arasındaki gelişimsel gerilik gösteren çocuklara yönelik eve dayalı bir erken eğitim programıdır. Avustralya!da özel eğitim gerektiren çocukların erken çocukluk dönemi eğitimlerine yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiş ve Türkiye´ye uyarlanmıştır. AGTE ise 0-6 yaş aralığındaki çocuklara uygulanan bir gelişim testidir. Bu test ile çocuğun  birçok alandaki becerileri değerlendirilerek çocukların ileride karşılacağı sorunlara çözüm bumak kolaylaşacaktır. Biz de Karesi Rehberlik Araştırma Merkezi olarak bu projeyle erken dönemde eğitim ilkesine dayanarak kurumumuzun kurumsal beceri ve kapasitesinin arttırılmasını amaçladık. Bir sonraki amacımız ise örgütlü çalışmaki kurum kültürü ve kimliği hususlarında katkı sağlamaktır. Bu eğitim sonrasında nitelikli erken eğitim konusunda hedefleri olan ve çözüm odaklı bir kurum olmaya devam edeceğiz.