Eğitimlerimiz

Ağustos 20, 2018

ADLİ GÖRÜŞME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Eğitim Tanıtımı Eğitim kapsamında ihmal, istismar ve şiddet konularında kuramsal bilginin yanında ihmalin, istismarın ve şiddetin bireylerde yarattığı ruhsal etkiler hakkında bilgi vermek, adli g.rüşmenin nasıl gerçekleştirilmesi […]
Ağustos 27, 2018

AİLE HEYKELİNİZ VE SİZ

Şu an yaşadıklarımız bize hala yüzyıllar öncesinde yaşanan şeylerin mirası. İyi ya da kötü olarak ayırdığımız ve adlandırdığımız şeylerin sorumluluğunu taşıyoruz. Bizler yeni çözümler […]
Ağustos 20, 2018

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ EĞİTİMİ

Bilişsel Davranışçı Terapi Burs Başvurusu için BURAYA TIKLAYINIZ. Bilişsel Davranışçı Terapi 2.000’in üzerinde araştırma ile etkili olduğu kanıtlanan bir psikoterapi yöntemidir. Bireylerin kendileri için en […]
Ekim 1, 2018

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ SÜPERVİZYONU

Süpervizyonun amacı ve yararları; Süpervizyon, özellikle ruh sağlığı alanında çalışan ve çalışmaya yeni başlayan kişiler için mesleki yeterliliklerini arttırma, klinik becerilerini ve tecrübelerini geliştirme […]
Ağustos 20, 2018

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMLA TRAVMA VE TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNA MÜDAHALE UYGULAYICI EĞİTİMİ

Eğitim Tanıtımı Travmatik deneyimler bireylerde bir çok problemin kaynağı olmaktadır. İster insan eli ile gerçekleşsin ister doğal bir afet sonrasında yaşansın travma bireyin hayatında […]
Şubat 23, 2019

ÇOCUK PSİKOTERAPİSİ EĞİTİM PAKETİ

Eğitimin Tanıtımı Bu eğitim; çocuk ve ergen psikoterapisi alanında sıklıkla kullanılan temel terapi ve test eğitimlerinden oluşmaktadır. Çocuk ve ergen psikoterapisi alanında çalışan ya […]
Şubat 15, 2019

ÇOCUK VE ERGENLER İLE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ EĞİTİMİ

  1. MODÜL Bilişsel Davranışçı Yaklaşım Modeli: Tarihsel Gelişim; Psikopatoloji Kuramı ve Temel İlkeler Bilişsel Davranışçı Yaklaşım Modelinde Görüşme ve Değerlendirme Becerileri Bilişsel Değerlendirme, […]
Ağustos 20, 2018

GRUP TERAPİSİ

Eğitim Tanıtımı Grup terapisi ile ilgili teorik ve pratik bilginin bir arada kullanılmasını amaçlayan, grup dinamiği oluşturma, grubun ısınması, kohezyon artması, grupta zor durumlar ile baş […]
Ağustos 19, 2018

KISA SÜRELİ ÇÖZÜM ODAKLI TERAPİ EĞİTİMİ

Eğitimin Tanıtımı Kısa süreli çözüm odaklı yaklaşım danışma sürecinde terapist ve danışmanların kullanacağı özel teknikler bütününden oluşmaktadır. Bu teknikler danışanın problemin yaşanmadığı anlardaki durumu […]
Ağustos 20, 2018

MESLEKİ BECERİ KAZANDIRMA VE STAJ PROGRAMI

Eğitimin Tanıtımı Mesleki Beceri Kazandırma ve Staj Programı klinik uygulama ağırlıklı bir programdır. Programda çeşitli terapi, test eğitimleri ve seminerler ile terapist adayına donanım; […]
Ağustos 18, 2018

MMPI UYGULAYICI EĞİTİMİ

EĞİTİMİN TANITIMI VE AMACI Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri, danışanların kişilik özelliklerini, psikopatolojilerini ve psikopatoloji düzeylerini belirmeye yardımcı olan ülkemizde ve dünyada en sık […]
Temmuz 17, 2018

ONLİNE ÇOCUK DEĞERLENDİRME TESTLERİ UYGULAYICI EĞİTİMİ

Çocuk Değerlendirme Testleri Uygulayıcı Eğitim Katılımcılara çocuk ve ergenlere uygulanan testlerle ilgili teorik bilgi ve klinik uygulama teknikleri hakkında bilgi ve yetkinlik kazandırmak amaçlanmıştır. […]
Ağustos 20, 2018

ONLİNE ÇOCUK RESİMLERİ ANALİZİ VE ÇOCUK ÇİZİM TESTLERİ UYGULAYICI EĞİTİMİ

Eğitim Tanıtımı Psiko-pedagojik açıdan çocuğu tanımak ve çocukla yürütülen çalışmalara yön vermek açısından çocuk resminin kullanımını açıklamaktır. Resimde ki önemli belirtilerin uzmanlar için ne anlama geldiğini ifade […]
Ağustos 20, 2018

OYUN TERAPİSİ EĞİTİMİ

Eğitim Tanıtımı 3-12 yaş arası çocuklarda kullanılan terapi tekniklerinden ve vaka örneklerinin çalışılmasından oluşmaktadır. Oyun terapisi, oyun ve oyuncaklar aracılığıyla çocukların duygularını, ihtiyaçlarını ve sorunlarını […]
Ağustos 20, 2019

TEMEL PSİKOFARMAKOLOJİ VE BİYOLOJİK TEDAVİLERE GİRİŞ EĞİTİMİ

Eğitim Tanıtımı Bu eğitimle biyolojik tedaviler ve psikiyatride kullanılan ilaçlar konusunda temel düzeyde yetkinlik kazandırılması hedeflenmiştir. Eğitim İçeriği Psikiyatrik Epidemiyoloji ve Tanı Psikiyatrik Semiyoloji Psikiyatrik […]
Temmuz 17, 2018

WISC-R ZEKA TESTİ UYGULAYICI EĞİTİMİ

Eğitimin Tanıtımı Weschler Çocuklar İçin Zeka Testi 6-16 yaş grubu bireylerin, sözel ve performans zeka bölümlerini ayrı ayrı değerlendirmekte, genel beceri ve yetkinliklerini ölçmektedir. […]
Şubat 23, 2019

YETİŞKİN PSİKOTERAPİSİ EĞİTİM PAKETİ

Eğitimin Tanıtımı Bu eğitim yetişkin psikoterapisi alanında çalışan ya da bu alanda çalışmayı düşünen katılımcıların terapötik becerilerini güçlendirmeye yönelik bir paket olarak hazırlanmıştır. Eğitimler […]