Hizmetlerimiz

Bireysel Hizmetlerimiz

Bireyin içsel ve kişilerarası süreçlerinde tıkanmalar yaşanabilir. Bilimsel destekli ve sistemik-dinamik yaklaşımlarla kişinin kendi içsel ve kişilerarası süreçlerini fark etmesi, yaşamda etkin olabilmesi ve yaşamından tatmin olması, iyi oluş halini artırma, kişilerarası ilişkilerindeki işleyişi ve dinamikleri görebilmesi, ilişkilerini düzenleme konularındaki desteğimiz terapi sürecindeki yaşantısal kazanımlardır.

Detaylı Bilgi

Kurumsal Hizmetlerimiz

Kurumunuzun sağlıklı işleyişi için çalışanlarınızın iyi oluş halleri ve iş performanslarının arttırılması ile ilgileniyoruz. Yaptığımız çalışmalar ile şirket çalışanlarınızın üst kademesinden, alt kademe çalışanlarına kadar pozitif duygularının artması, negatif duygularının azalması, aidiyet duygularının oluşması hedeflerimiz arasında.

Bilinçli farkındalığı geliştirerek, çalışanların yaşam doyumlarını yükseltmek ve bu pozitif durumun iş doyumlarına ve çalışma performanslarına yansımasını sağlıyoruz. Eğitimler ve çalışmalar sonucu ortaya çıkan grup motivasyonu ise kurumun çalışma düzenine pozitif yansımalarla başarıyı getiriyor.

Detaylı Bilgi