Bireyin içsel ve kişilerarası süreçlerinde tıkanmalar yaşanabilir. Bilimsel destekli ve sistemik-dinamik yaklaşımlarla kişinin kendi içsel ve kişilerarası süreçlerini fark etmesi, yaşamda etkin olabilmesi ve yaşamından tatmin olması, iyi oluş halini artırma, kişilerarası ilişkilerindeki işleyişi ve dinamikleri görebilmesi, ilişkilerini düzenleme konularındaki desteğimiz terapi sürecindeki yaşantısal kazanımlardır.