Gelişim psikolojisi birey yaşamını çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik olmak üzere üç dönemde inceler. Her ne kadar gelişim yaşam boyu devam etmekte olsa da gelişimin en hızlı olduğu süreçler çocukluk ve ergenliktir.

Çocuk Terapileri

Psikoloji Akademisi, 0-12 yaş aralığındaki çocukların gelişimsel, duygusal, davranışsal problemlerin üstesinden gelmeleri ve sağlıklı gelişimlerinin sağlaması için çocuk ve ailelere profesyonel destek sunar. Çocukların var olan potansiyelini ortaya çıkarmak, problemlerinin üstesinden gelmek, sosyal ilişkilerini geliştirmeyi sağlamak çocuk terapilerinin hedeflerindendir. Bu hedefleri gerçekleştirirken geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış ölçekler kullanılır.

Ergenler için Psikolojik Danışmanlık ve Psikoterapi

Ergenlik döneminde fizyolojik ve psikolojik değişimler hızlı ve ardışık biçimde gerçekleşir. Yetişkinliğe geçişin gerginliği, hormonların değişimi, kişiliğin şekillenmesi ergenlik döneminde olan bireyin davranışlarına yansır. Bu süreci sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmeleri için profesyonel psikolojik destek almak şart olabilmektedir.