Stres modern yaşamda her zaman ve her yerdedir. Bazı insanlar strese olumlu karşılık vermeye yönelse de, çoğunlukla olumsuz bir etki ortaya koyar. En kötüsü, yaşamları yok edebilir. Yaşamın gerekleri dışsaldır, fakat stres içimizde oluşturulur ve stresin kaynağı gerçek ya da hayali olabilir. Durumlarla, insanlarla ve duygularla nasıl başa çıktığımız, diğer bir deyişle nasıl stres olduğumuz ya da sakinliğimizi koruduğumuz sağlıklı olmanın, hastalıklarla başa çıkmanın ve yaşamı eğlenceli kılmanın anahtarıdır. Bunlar, uygulanabilen ve kullanılabilen becerilerdir. Sıkıntı ve hafiften orta dereceli psikolojik problemlerin görülme sıklığı çocuklar, gençler ve yetişkinler arasında yüksektir ve buna bağlı kronik kas-iskelet ağrıları yaygındır. Anlayışımız bu gibi yaygın problemler için kısıtlıyken; stresin, muhtemelen hem bunların bir nedeni hem de bir sonucu olduğunu biliriz.

Stres günlük çalışma hayatımızın da bir parçasıdır. 5 yıl aralıklarla seriler halinde Avrupa Birliğinde yapılan araştırmalarda stres; çalışma ortamlarında ortaya çıkan ikinci en yaygın tehlikedir ve iş gücünün beşte birini her an etkileyen bir konudur (European Risk Observatory, 2009). Stres, kalp hastalıkları dâhil olmak üzere hastalık riskinde artışa sebep olabilir (Cohen, 2007; Chandola, 2008). Aynı şekilde, travmatik yaşam olaylarından kaynaklanan stresin sağlık ve yaşam kalitesini etkileyen kronik somatik ve psikolojik problem riskini arttırdığına dair artan kanıtlar vardır (McEwen, 2008), olumsuz çocukluk deneyimleri özelikle etkilidir (Brown, 2009).

Stres ve sıkıntı sağlık ve sosyal hizmet alanını meşgul eden sorunların başında gelmekte ve hem sağlık hem de yaşamın kalitesini iyileştirmeye yönelik çabalara dikkat giderek artmaktadır. Stres kaynaklı sağlık problemlerini yönetmede, zihin-beden müdahaleleri yaygın olarak kullanılır. En bilinen yöntem, bilinçli farkındalık temelli stres azaltmadır ve MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction Program) şu an sağlık hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve yardım kuruluşları tarafından da sunulmaktadır. MBSR, 1979’da Kabat-Zinn tarafından geliştirilmiştir.