Zekâ Testleri

 • WISC-R Zekâ Testi
 • Weschler Yetişkinler Zeka Ölçeği
 • Stanford-Binet Zekâ Testi
 • Temel Kabiliyetler Testi
 • Peeabody Kelime Hazinesi Testi
 • Zihni Olgunluk Testi
 • CAS Testi
 • Cattell Zeka Testi
 • Goodenough Harris Bir İnsan Çiz Testi
 • Alexander Pratik Zeka Yetenek Testi
 • Porteus Labirentleri Testi
 • Otis Zihin Yetenekleri Testi
 • Kohs Küpleri Zeka Ölçeği

Gelişimsel Tarama Testleri

 • Denver II Gelişimsel Tarama Envanterleri
 • AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)
 • GESELL Gelişim Figürleri Testi
 • METROPOLİTAN Okul Olgunluğu Testi
 • Peabody Resim Kelime Testi

Dikkat ve Algı Testleri

 • Frostig Görsel Algılama Testi
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • Burdon Dikkat Gesti
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
 • D2 Dikkat Testi

Kişilik Testleri

 • MMPI
 • Rorschach
 • Hacettepe Kişilik Envanteri
 • Eysenck Kişilik Testi

Yetenek ve İlgi Testleri

 • KUDER Mesleki İlgi Envanteri
 • Strong Meslek İlgisi Envanteri
 • Thurstone İlgi Envanteri
 • KDE Kendini Değerlendirme Envanteri
 • Edwars Kişisel Tercih Envanteri
 • Kariyer Eğilim Testi
 • Temel Kabiliyetler Testi
 • Mesleki Benlik Saygısı Ölçeği
 • Mesleki Olgunluk Ölçeği
 • Holland
 • Mesleki Eğilim Belirleme Envanteri

Tarama Testleri

 • SCL 90 Belirti Tarama Testi
 • Problem Tarama Envanteri
 • Prepsikotik
 • Öğrenci İhtiyaçlarını Tarama Testi

Projektif Testler

 • Luisa Düss Psikanalitik Öykü Testi
 • CAT
 • Beier Cümle Tamamlama Testi
 • TAT
 • Mürekkep Testi