Zaman, Öncelikler ve Üretkenliğin Dengelenmesi

Günümüzün yoğun iş dünyası bizleri sürekli koşuşturmaya ve daha kısa sürede daha fazla iş yapmaya zorluyor. Bu atölye çalışması katılımcıların hem kişisel hem de işyerindeki üretkenliği ve verimliliğini arttırmak için gereken becerileri geliştirmelerine yardımcı olacaktır. Katılımcılar hedef koymak ve önceliklerini belirlemek, e-posta yükünü idare etmek, stresi en aza indirgemek için ipuçlarına kavuşacak ve konsantrasyonlarının bozulmaması için çeşitli stratejiler öğrenecektir. Kişisel zaman yönetimi, hedef belirleme ve öncelik belirleme araçları katılımcılarla paylaşılacaktır.

Bu çalışma ile, katılımcılar zamandan tasarruf etmeyi ve daha fazla değil, daha akıllıca çalışmayı teşvik eden bir çalışma ortamı yaratmayı öğrenmiş olacaktır. Katılımcılar sıradakileri değerlendirecek ve ele alacaktır: üretkenlik kavramları, tepkisellik ve müdahaleleri daha iyi yönetme yöntemleri, zaman yönetimi formülü, etkili e-posta yönetimi, görevlerin öncelik sırasına göre dizilmesi, günlük planlamanın önemi ve arttırılmış verimlilik ve organizasyon için kişiselleştirilmiş bir eylem planının oluşturulması.