Bu program anlaşmazlıklar, ihtilaflar, yüzleşmeler, zor insanlar ve işyerindeki diğer olumsuzluk kaynaklarına olumlu ve etkili bir yaklaşım benimsemektedir. Katılımcılar zıtlıkların sebeplerini, duygusal ve davranışsal belirtilerini ve zıtlaşmaların nasıl önleneceği ya da en aza indirgenebileceğini keşfedeceklerdir. Bu program aynı zamanda uzlaşma becerilerini geliştirmek isteyenler için de ideal bir başlangıç programı niteliğindedir. Bu programın bitiminde sıradakileri gerçekleştirebilir hale geleceksiniz:

  • Çatışmayı tanımlayacak ve her çatışmada mevcut bulunan unsurları belirleyebileceksiniz.
  • Çatışma ve anlaşmazlıkların kaynak ve aşamalarını tanımlayabileceksiniz.
  • Şahsi beklentilerinizin kendi yaşamınızdaki çatışmalara nasıl doğrudan etkide bulunduğunu tarif edebileceksiniz.
  • Çatışmaların çözümlenmesinde ilişkilerin rolünü tarif edebileceksiniz.
  • Maruz kaldığınız riski en alt düzeye indirgerken, yüzleşmeyi çatışmaların çözümünde verimli bir teknik olarak kullanabileceksiniz.
  • Çatışmaları yönetmenin beş yolunu sayabilecek, kendi tarzınızı tanımlayabilecek ve hangi yolu ne zaman kullanmanız gerektiğini bileceksiniz.
  • Çatışma hallerinde kazanım sağlamak/kazanım sonuçları elde etmek için işbirliği ve sorun çözümünden yararlanabileceksiniz.
  • Çatışma yönetiminde daha etkili olmak amacıyla çatışma yönetiminde kuvvetli olduğunuz yönlerin farkına varacaksınız.
  • Çatışmaların kaçınılmaz olduğunu kabul edecek ve çatışmalardan yarar sağlayabileceksiniz.