Esnekliğin Geliştirilmesi

Değişim, bugünün iş gücü için sabit kalan tek şeydir; dolayısıyla, organizasyondan sorumlu liderler ve yöneticilerin değişimi hem kuruluş hem de bireyler seviyesinde yönetebilmek için daha geniş bir beceriler yelpazesine ihtiyaçları bulunmaktadır.

Yönettiğiniz kişilere yardımcı olma kabiliyeti sayesinde kurum kültürü, yapısı, politikaları ve yöntemlerindeki değişikliklere etkin bir şekilde uyum sağlayabilir ve cevap verebilirsiniz. Stratejik yönetim liderlik ve idari başarı bakımından kritik öneme haiz bir özelliktir.

Bu iki günlük programda kuruma dair değişikliklerin meydana gelmesi halinde liderlik ve idari açıdan karşılaşılabilecek zorlukları, bu gibi değişikliklerin çalışanlara ne şekilde aktarılması gerektiğini, değişimin yarattığı stresin etkileri, değişimin aşamaları ve değişime gösterilen direnç modellerini, çalışanların değişime direnç gösterme noktasından değişimi esneklikle karşılama noktasına gelmelerine yardımcı olma yollarını ve kuruma dair değişikliklere kendinizin verdiği tepkiyi ve kendileriyle aynı baskıları hissederken çalışanlarınıza destek olma kabiliyetinizi yönetme yollarını inceleyeceğiz.