Her biri birbirinden farklı bireylerle çalışırken grupta işbirliğini sağlamak ve ekip çalışmasını geliştirmek için güçlü bir ekip liderine ihtiyaç vardır. Bu ekip liderinin de ekip üyelerinin birbirlerinden ve liderlerinden ne beklediğini iyice anlaması gerekmektedir. Bu bölüm ekip lideri olarak görev tanımınıza odaklanmaktadır. Ekibinizin başarılı olması için gereken liderlik, motivasyon ve rehberliği sağlamanın yollarını öğreneceksiniz.

Bu bölümde şu konular işlenecektir:

  • Ekibinizin performansının değerlendirilmesi
  • Ekip üyeleri arasında başarı ve aidiyet duygularının teşvik edilmesi için fikirlerin geliştirilmesi ve paylaşılması
  • Maslow’un İhtiyaçlar Teorisi’nin incelenmesi ve Maslow’un kuramı temelinde çalışanlarınız üzerinde kullanacağınız pratik motivasyon kaynakları listesinin oluşturulması
  • Ekibiniz ekip gelişiminin dört aşamasını sırayla kat ederken performansı en üst düzeye çıkarmak için bir ekip lideri olarak neler yapabileceğinize dair fikirlerin geliştirilmesi ve paylaşılması
  • Liderlik becerilerinizin değerlendirilmesi ve değişim için kişisel bir eylem planının oluşturulması