Grup Dinamikleri Sanatı

Etkin bir idareci ya da gözetimcinin yoğun görüşme, sorun çözme ve karar alma anlarında iş birimleri, proje ekipleri ve diğer resmi ve resmi olmayan iş gruplarını yönetebilmesi gerekmektedir, ancak genellikle bu idareci ya da gözetimcinin grupların nasıl iş gördüğü ve nelerin grupları etkili, nelerin etkisiz hale getirdiği konusunda herhangi bir eğitimi yoktur. Bu iki günlük program grup süreçleri ve grup dinamikleri ve amaçlarına ulaşma yolunda bir gruba rehberlik edilmesi konusunda grup lideri ya da gruptaki yöneticinin rolü hakkında size temel bir anlayış kazandıracaktır.

Grup yöneticisinin görev ve sorumluluklarını, nelerin grupların iş görmesini sağladığını (ve nelerin sağlamadığını), grupta güveni sağlama yollarını, görevler (işin tamamlanması) ve süreç (olumlu ilişkilerin korunması) arasındaki dengeye nasıl ulaşılacağı ve zorlayıcı bireysel davranışlar ve çatışmalar ve grup davranışları ve çatışmalarını ele alma yollarını, genel olarak grubu başarılı sonuçlara götürme ve grup lideri olarak etkili performans göstermeye odaklanarak keşfedeceğiz.