Kazan/Kazan Pazarlık Etme Becerileri

Müzakere becerileri ürün satışı, müşteri hizmetlerinin sağlanması ya da projeler için kaynak elde edilmesi bakımından önemlidir. Etkili müzakere becerisi olan bireyler müşteriler, çalışma arkadaşları, ortaklar, tedarikçiler ve diğerleriyle daha verimli bir şekilde çalışır.

Başarılı müzakereciler herkesi kazan-kazan noktasına taşıyacak bilgi ve becerilere sahiptir. Bu atölye çalışmasında bireyler başarılı müzakereciler tarafından kullanılan taktikleri öğrenecek, kişisel müzakere biçimlerini geliştirecek ve başarıyla ve etik çerçevede pazarlık yapma stratejilerini öğreneceklerdir.

İlgili bilgiler dersler, grup egzersizleri ve bireysel geri bildirimler aracılığıyla aktarılacaktır.