FARK YARATMAK

Her insanın tek ve özel olduğu ve yaşantılarının da tek ve özel olduğu bilinciyle hareket eder.
Profesyonel vizyonu, etik ilkelere bağlılığı ve sağladığı somut katkı ile fark yaratır.

PROFESYONELLİK

Psikoterapi ve danışmanlık faaliyetlerinde evrensel kurallar çerçevesinde hizmet sunar.
Eğitimde uluslararası literatür ve standartlara uyar, eğitim programlarını sürekli günceller.

ETİK

Yüksüz, yansız ve yargısız oluşun önemini bilir.
Danışanlarına özen ve dikkatle yaklaşır.

SOMUT KATKI

Katılımcıların profesyonel kariyerlerine ve kurumsal ortaklarına ölçülebilir katkı sağlayacak programlar geliştirir.
Eğitimde insana verilen değer ile dönüşümü başlatır.