Kurucumuzun Mesajı

Psikoloji Akademisi Danışmanlık ve Eğitim Merkezi kurulduğu 2008 yılından bu yana insanı merkeze alan, etik, akılcı ve problem çözüm odaklı yaklaşımıyla psikolojik danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir. Bilgi ve deneyim üzerine inşa ettiğimiz Psikoloji Akademisi çatısı altında öncelikli hedefimiz, bizlere başvuran danışanlarımıza bilimsel dayanakları olan ve etik ilkeler ışığında nitelikli psikolojik danışmanlık hizmetlerini verebilmektir. Danışmanlık hizmetlerimiz bireysel, çift, grup terapileri ve çocuk görüşmelerini kapsamaktadır. Psikolojik danışmanlık alanındaki çalışmalarımızın yanı sıra mesleki tecrübelerimizi Psikoloji biliminin gelişimine yönelik faydaya dönüştürebilmek amacı ile değerli psikoloji öğrencileri ve meslektaşlarımıza düzenlediğimiz eğitimleri ile ulaşmayı hedefliyoruz. Bu amaç doğrultusunda bilgimizi ve deneyimimizi değerli meslektaşlarımızla paylaşarak büyütmek, bizimle öğrenmek isteyen psikolog adayı öğrencilerinin eğitim süreçlerine eşlik etmek en önemli kurumsal misyonumuzdur. Çeşitli kişi ve kurumların ihtiyaçlarının analiz edilmesi sonrasında bu ihtiyaçların giderilmesine yönelik geliştirilen araştırma desenleri ve buna bağlı oluşturulan eğitimler de Psikoloji Akademisi bünyesinde yer almaktadır. Psikoloji Akademisi olarak kurulduğumuz günden bugüne dek insanı ve davranışını anlamaya, çözümlemeye, bilgiyi paylaşmaya, karşılıklı öğrenmeye ve gelişime dair çizdiğimiz yolda ilk gün duyduğumuz şevk ve heyecanla yürümeye devam ediyoruz.

Saygılarımızla..

Itır TARI CÖMERT